Viackomorové žumpy

Viackomorové betónové žumpy sú nádrže spojené do radu, čím je možné získať ľubovolnú kapacitu.

Sú vhodné najmä tam, kde je potrebný veľký objem pre odpadovú vodu a nie je možné napojenie na kanalizáciu. Môžu to byť bytovky, farmy a iné.

Je ich možné taktiež použiť ako nádrže na močovku alebo dažďovú vodu. Vďaka viackomorovému systému je možné dosiahnuť v podstate ľubovolný objem žumpy/ nádrže.

Pre viackomorové žumpy je potrebné individuálne posúdenie, preto nás prosím kontaktujte pre najvýhodnejšiu ponuku.

Máte nejaké otázky, alebo si chcete žumpu objednať ?

Informácie

Sme výrobcom betónových nádrží a špecialistom v tejto oblasti....