Prislušenstvo

Liatinový poklop

Liatinový poklop slúži na zakrytie vstupu do betónovej žumpy. Je vhodný všade tam, kde dochádza k prechodu chodcov alebo prechodu automobilov či cyklistov. Cena za jeden liatinový poklop je:

70€

 

Betónový komín

Žumpa, ktorú si od nás kúpite, je štandardne dodávaná už s jedným betónovým komínom. V prípade zaujmú si môžete výšku komína prispôsobiť a objednať si ďalší komín. Výška komína je 50 cm, jeho vnútorný priemer je 60 cm a vonkajší 75 cm. Cena za jeden komín je:

30€

 

Prejazdová doska

K žumpe je bežne dodávaná doska, ktorá nie je vhodná pre vysoké zaťaženie. Preto odporúčame pri žumpe, cez ktorú budú prechádzať autá, doobjednať prejazdovú dosku, ktorá je upravená tak, aby toto zaťaženie bez problémov zvládla. Cena prejazdovej dosky je:

50€

 

Merač hladiny kvapaliny

Merač hladiny kvapaliny je spoľahlivé zariadenie na monitorovanie výšky hladiny v žumpách a nádržiach. Je vhodný pre všetky typy nádrží, staré aj nové. Je vybavený zvukovou a svetelnou signalizáciou a je ho možné prepojiť s rôznymi inými zariadeniami. Cena za merač je:

80€

 

Máte nejaké otázky, alebo si chcete žumpu objednať ?

Informácie

Sme výrobcom betónových nádrží a špecialistom v tejto oblasti....